GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Ngày đăng: 16/11/2022 08:13 AM

CHÍNH TRỰC: Liêm chính, trung thực trong mọi giao dịch

TÔN TRỌNG: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng

CÔNG BẰNG: Công bằng với nhân viên, công bằng với khách hàng, công bằng với nhà cung cấp và các bên liên quan

ĐẠO ĐỨC: Yêu thương, tận tâm, phục vụ. Tuân thủ các chuẩn mực sống giữa con người với con người và xã hội

TUÂN THỦ: Tuân thủ pháp luật, quy tắc ứng xử, các quy định chính sách của công ty

0
Chỉ đường
Zalo
Hotline

0973558827